Scholen en verenigingen

Afval op schoolDe school of een vereniging (vb. jeugdbeweging) is de plek bij uitstek waar kinderen en mensen nieuwe dingen leren en ontdekken, waar ze ideeën en ervaringen met elkaar delen, waar ze leren om samen op te groeien. Op school of in een vereniging worden kinderen opgeleid tot burgers met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zowel medeleerlingen en volwassenen alsook onze planeet.

Om kinderen en volwassenen te sensibiliseren voor de afvalproblematiek kunnen scholen (en verenigingen) verschillende materialen ontlenen ter ondersteuning van het thema 'afval' of een bezoek brengen aan onze verbrandingsinstallatie.