Aanvoer naar IVBO

Aanvoer afvalParticulieren of bedrijven die met hun brandbaar afval niet terecht kunnen op het containerpark, kunnen hun afvalstoffen laten verwerken bij IVBO.

Wat mag je aanbieden?
Het gaat om niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen, vast niet-risicohoudend medisch afval en andere niet gevaarlijke afvalstoffen.

Check aan de hand van het aanvoerreglement of je afvalstoffen aanvaard kunnen worden in onze verbrandingsinstallatie.

Waar?
Je kunt met bovenvermelde afvalstoffen terecht bij de verbrandingsinstallatie van IVBO, aan de Pathoekeweg 41, 8000 Brugge. Let wel: er zijn 2 ingangen, een ingang ‘bezoekers en personeel’ en een ingang ‘aanvoer’, je neemt de laatste.

Openingsuren?
- Maandag t.e.m. vrijdag: 8u – 12u en 12.30u – 16u.
- Een transport dat zich aanbiedt op het sluitingsuur mag lossen.
- De verbrandingsinstallatie is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Maximaal gewicht?
Het gewicht van het geladen transportmiddel mag maximaal 44 ton bedragen. Boven dit gewicht wordt het oprijden van de helling verboden.

Vervoersdocumenten?
Elke vracht die aangeboden wordt, moet vergezeld zijn van een authentiek – volledig en correct – ingevuld identificatieformulier, ondertekend door alle betrokken partijen en afgestempeld.

Meer informatie?
Voor meer informatie, kun je ons telefonisch contacteren: 050/45.63.11.