Containerparken

Op het grondgebied van IVBO zijn er elf containerparken in werking. 

Al deze containerparken zijn stedelijke of gemeentelijke containerparken en vallen dus onder het beheer van de stad of gemeente.

In deze containerparken kunnen de bewoners van die stad/gemeente met hun geselecteerd afval terecht. In toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet er in de meeste containerparken betaald worden voor het gebruik ervan.

De containerparkwachter wijst je in welke container je de meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Zo help je mee de materialen selectief in te zamelen. Later, al dan niet na een voorafgaande bewerking, worden ze hergebruikt als grondstof.

De containerparken zijn de laatste jaren in volle evolutie, er komen dan ook voortdurend nieuwe afvalfracties bij. Zo vinden steeds meer afvalstoffen hun weg naar de recyclage-industrie.