KGA

KGA of Klein Gevaarlijk Afval is een verzamelnaam voor heel wat verschillende soorten gevaarlijk afval. Je kunt er altijd gratis mee terecht op het containerpark want alleen zo kunnen ze op een milieuvriendelijke en veilige manier worden verwerkt.

Inzameling

Het KGA wordt opgedeeld in een aantal groepen. Sommige materialen worden in afzonderlijke containers ingezameld (vb. TL-lampe, autobatterijen, oliën en vetten, motorolie); de andere worden tijdelijk gestockeerd in de KGA-kluis. De aanvoer, aanvaarding en sortering dient steeds te gebeuren onder toezicht van de exploitant of een bevoegde afgevaardigde die voldoende kennis heeft van scheikunde, de eigenschappen en de gevaren van de chemische stoffen die mogen aanvaard worden. Er worden 10 grote groepen onderscheiden. Dit maakt een gepaste verwerking mogelijk:

1. Resten van verven, inkten, lijmen, harsen
2. Olie en vetten
3. Solventen
4. Zuren
5. Basen
6. Schoonmaakmiddelen
7. Batterijen
8. Stoffen of producten met kwik
9. Gevaarlijk huishoudelijk afval met gemengde samenstelling
10.Verpakkingen met of zonder resten van de gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen van bovenvermelde categorieën

Verwerking

Voor de verwerking van KGA zijn verschillende mogelijkheden:
- Recuperatie: van metalen (vb. verfpot), van glas (TL-lampen), van olie (motorolie na zuivering)
- Recyclage tot subsitutiebrandstof (als secundaire energiebron, vb. bij verfresten)
- Verbranding met energierecuperatie