Bedrijven

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

Afvalbeheer is ons vak, IVBO is dan ook een belangrijke schakel in het afvalgebeuren. Het is onze uitdaging om bedrijfsafval – vergelijkbaar met huishoudelijk afval – zo efficiënt en ecologisch mogelijk in te zamelen en te verwerken. Een onderneming moet soepel draaien. Afval mag daarbij nooit in de weg zitten. U beheert uw bedrijf, wij uw afval.

Wat?

Er is een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen:

  • Huishoudelijk afval omvat alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een huishouden.
  • Bedrijfsafval is het afval dat dagelijks ontstaat binnen de normale werking van een bedrijf en waarvan de aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het betreft dus gemengd afval van o.a. horeca-afval, kantineafval, kantoorafval, verpakkingen, ...

Wanneer het bedrijfsafval niet alleen naar aard en samenstelling, maar ook naar hoeveelheid, vergelijkbaar is met huishoudelijk afval wordt het als huishoudelijk afval gecatalogeerd. Van zodra die hoeveelheid méér dan drie restafvalzakken of meer dan één container van 240L per twee weken betreft, wordt het bedrijfsafval niet meer als huishoudelijk afval gecatalogeerd.

Wie?

Bedrijfsafvalzakken zijn uitsluitend bestemd voor de inzameling van bedrijfsafval. Indien handelaars of kleine ondernemingen méér dan drie bedrijfsafvalzakken per twee weken aanbieden, wordt sterk aangeraden gebruik te maken van bedrijfsafvalcontainers. Enkel bedrijfsafvalcontainers voorzien van de voorgeschreven sticker worden geledigd. De bedrijfsafvalcontainer dient onmiddellijk na lediging terug binnen gehaald te worden.

Hoe?

Om u verder te helpen, klik eerst op uw gemeente en doorloop onderstaande punten.

U wenst uw deelname tot ons bedrijfsafvalsysteem te bevestigen?

  • Voor bedrijfsafvalzakken wendt u zich tot uw stad of gemeente.
  • Voor bedrijfsafvalcontainers bezorgt u bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug aan IVBO.

 

Sorteren in uw bedrijf?

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen. Bedrijven zijn daarom, net zoals huishoudens, verplicht te sorteren. Maar dat hoeft geen onoverkomelijke opgave te zijn. De Sorteerwinkel van Fost Plus helpt bedrijven op weg met gratis communicatiemateriaal om medewerkers en bezoekers te informeren en tal van tips en advies om correct te sorteren.