Scholen en verenigingen

Afval op schoolDe school of (jeugd)vereniging is de plek bij uitstek waar kinderen en jongeren nieuwe dingen leren en ontdekken, waar ze ideeën en ervaringen met elkaar delen, waar ze leren om samen op te groeien. Op school of in een vereniging worden kinderen opgeleid tot burgers met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zowel medeleerlingen en volwassenen alsook onze planeet.

Om kinderen en volwassenen te sensibiliseren voor de afvalproblematiek kunnen scholen en verenigingen verschillende materialen ontlenen rond het thema 'afval' of een bezoek brengen aan onze verbrandingsinstallatie.

Daarnaast kunnen scholen en jeugdbewegingen via Fost Plus ook gratis sorteermateriaal voor papier en karton en PMD krijgen, met bijhorend communicatiemateriaal. Voor scholen is er ook een uitgebreid aanbod aan vormingsmogelijkheden en educatieve pakketten.