Educatieve workshops


Kinderen en jongeren zijn echte consumenten. En wie zegt consumeren, zegt afval… of niet? Speciaal voor de kinderen uit de kleuterscholen, lagere scholen en voor jongeren uit het middelbaar werden drie types educatieve workshops in het leven geroepen: Wat is er aan de hand in Viesvuilland?, LABO en Da's proper! 

De scholenanimaties zijn een initiatief van Fost Plus, de organisatie die de inzameling en recylage van huishoudelijk verpakkingsafval organiseert in België. Het initiatief wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De workshops worden gegeven door GoodPlanet Belgium, een organisatie die jong en oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren.

Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Animatie over afval voor de 2e en 3e kleuterklas, evenals voor het 1e en 2e leerjaar

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten, in een sprookjesachtige context. Spelenderwijs en vanuit hun eigen leefwereld maken de kinderen kennis met de verschillende soorten afval en hoe ze gesorteerd moeten worden. Ervaren educatief medewerkers komen als de prins of prinses van Viesvuilland in de klas en helpen de kleinsten om duurzame oplossingen te vinden.

Verloop
Viesvuilland was ooit een mooi en proper land, tot de mensen lui werden en hun afval zomaar op de grond begonnen te gooien. Dat maakte de bomen en dieren zo boos, dat ze de koning vroegen er iets aan te doen. Hij besloot om zijn prinsen en prinsessen uit te sturen. Zo komen die terecht in de school van de kinderen...

Na deze inleiding begint de sorteerrace waarbij de kinderen de opdracht krijgen om Viesvuilland weer proper te maken. Ze krijgen elk een stuk afval en moeten het in de juiste vuilnisbak werpen nadat ze een aantal hindernissen hebben overwonnen. Vervolgens is het tijd voor een interactief filmpje. De koning van Viesvuilland feliciteert hen met het goede sorteerwerk. Hij maakt hen nog verder duidelijk hoe dat wonderlijke 'recycleren' in mekaar zit en hoe ze zelf voor minder afval kunnen zorgen.

Praktisch
De workshop is volledig gratis en gaat door op de school. Ze duurt ongeveer 50 minuten voor de 2e en 3e kleuterklas en het 1e en 2e leerjaar. Voor de 1e kleuterklas is een verkorte versie voorzien van een halfuurtje; de workshop is niet geschikt voor peuters. Ze gaat best door in de polyvalente zaal van de school met bankjes of stoeltjes voor de kinderen.

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? wordt gegeven door de ervaren educatief medewerkers van GoodPlanet Belgium en past binnen de ontwikkelingsdoelen Mens en maatschappij, Wetenschap en techniek, Nederlands, Muzische vorming en Lichamelijke opvoeding.

Interesse?
Op de website van Fost Plus vind je meer informatie over de workshop en kun je ook de brochure downloaden. Inschrijven kan via www.viesvuilland.be. Na het indienen van een aanvraag word je rechtstreeks gecontacteerd door GoodPlanet Belgium.

Merk op: per intercommunale wordt het aantal inschrijvingen beperkt door quota. Snel zijn is dus de boodschap. De inschrijvingen starten doorgaans midden juni, hou onze website in de gaten voor meer precieze informatie hierover.

Eens het maximaal aantal inschrijvingen per jaar bereikt is, kunnen er geen workshops meer georganiseerd worden. Scholen komen in dat geval op een wachtlijst terecht waardoor ze het daaropvolgende schooljaar eerder de kans krijgen om in te schrijven voor de scholenanimaties.

LABO

Scholenanimatie voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs

Leren Afval Beheren Op School (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs bewust leert omgaan met afval. De nadruk ligt op het voorkomen, hergebruiken, sorteren en recycleren van afval, het vermijden van zwerfvuil en het streven naar duurzame consumptie. De leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteer- en recyclageproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen, thuis en op school.

Verloop
Leerkrachten krijgen het voorleesmateriaal 'Victor en de magische amulet' als introductie toegestuurd. Victor, het hoofdpersonage uit het verhaal, vraagt daarna aan de leerlingen om op onderzoek te gaan naar zwerfvuil in hun eigen school, ter voorbereiding van de workshop. Ze krijgen een vragenlijst waarmee ze het afvalbeheer en de netheid in en rond de school in kaart kunnen brengen. Ze vragen ook medeleerlingen en leerkrachten naar hun mening.

De avonturen van Victor lopen als de rode draad door de workshop, waarin we actieve methodieken afwisselen met interactief beeldmateriaal. Het sorteerspel leert de leerlingen correct sorteren. In groepjes ontdekken ze in de recyclagekoffer de levenscyclus van glas, papier-karton en PMD, van grondstoffen tot en met gerecycleerde producten. De kinderen leren waarom ze zuinig moeten omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Tot slot zoeken de leerlingen met behulp van de afvalladder naar oplossingen om het afval thuis en op school te verminderen, zwerfvuil te voorkomen en beter te sorteren.

Praktisch

De workshop is volledig gratis en gaat door op de school. LABO werd specifiek ontwikkeld voor leerlingen uit de tweede en derde graad van het lager onderwijs en duurt ongeveer 120 minuten. De workshop kan plaatsvinden in de klas. LABO wordt gegeven door de ervaren educatief medewerkers van GoodPlanet Belgium en past binnen de ontwikkelingsdoelen Mens en maatschappij, Wetenschap en techniek, Wereldoriëntatie, Nederlands, Muzische vorming en Sociale vaardigheden.

Interesse?
Meer informatie kun je vinden op de website van Fost Plus, waar ook een brochure gedownload kan worden. Inschrijven kan via www.labovorming.be. Na het indienen van een aanvraag word je rechtstreeks gecontacteerd door GoodPlanet Belgium.

Merk op: per intercommunale wordt het aantal inschrijvingen beperkt door quota. Snel zijn is dus de boodschap. De inschrijvingen starten doorgaans midden juni, hou onze website in de gaten voor meer precieze informatie hierover.

Eens het maximaal aantal inschrijvingen per jaar bereikt is, kunnen er geen workshops meer georganiseerd worden. Scholen komen in dat geval op een wachtlijst terecht waardoor ze het daaropvolgende schooljaar eerder de kans krijgen om in te schrijven voor de scholenanimaties.

Da's proper

Scholenanimatie voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs

Da's proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en reikt concrete oplossingen aan die ze in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Da's proper! behandelt afval in een brede context en belicht uiteenlopende onderwerpen: sorteren, recyclage, preventie, hergebruik en zwerfvuil.

Verloop
Er zijn verschillende werkvormen mogelijk.
  • quiz | In de educatieve quiz werken de leerlingen in teams samen om de oplossingen op een reeks vragen te vinden. Diverse thema's die te maken hebben met afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie komen aan bod. Elk thema wordt klassikaal besproken.
  • rollenspel | Een fictieve gemeente houdt een bijeenkomst waar samen met alle betrokkenen nagedacht wordt over het afvalbeleid. Leerlingen kruipen in de rol van het sorteercentrum, de ophaaldienst, een verpakkingsproducent, een actiegroep uit de buurt,... en simuleren zo een adviesvergadering. Ze informeren elkaar, werken oplossingen uit en trekken conclusies.
  • debat | Het debat start met een introductiefilmpje en brengt leerlingen in kleine groepjes samen rond een aantal stellingen over duurzame consumptie en afvalbeheer die nauw aansluiten bij hun leefwereld. De groepjes formuleren samen pro's en contra's. Nadien debatteert de klas over de stellingen en komen de leerlingen samen tot conclusies.

Praktisch
De workshop is volledig gratis en gaat door op de school. Leerlingen van het 3e tot het 7e middelbaar vormen de doelgroep. Da's proper! is geschikt voor zowel het algemeen secundair onderwijs, deeltijds beroepsonderwijs, technisch onderwijs als kunstonderwijs. De quiz duurt ongeveer één lesuur, het rollenspel of het debat twee lesuren.

Da's proper! wordt gegeven door ervaren educatief medewerkers van GoodPlanet Belgium en past binnen verschillende eindtermen, zowel vakgebonden en specifiek (Aardrijkskunde, Economie, Humane Wetenschappen, Natuurwetenschappen, Nederlands, Project algemene vakken, Wetenschappen) als vakoverschrijdend.

Interesse?
Op de website van Fost Plus vind je meer informatie over de workshop en kun je ook de brochure downloaden. Inschrijven kan via www.dasproper.be. Na het indienen van een aanvraag wordt je rechtstreeks gecontacteerd door GoodPlanet Belgium.

Merk op: per intercommunale wordt het aantal inschrijvingen beperkt door quota. Snel zijn is dus de boodschap. De inschrijvingen starten doorgaans midden juni, hou onze website in de gaten voor meer precieze informatie hierover.

Eens het maximaal aantal inschrijvingen per jaar bereikt is, kunnen er geen workshops meer georganiseerd worden. Scholen komen in dat geval op een wachtlijst terecht waardoor ze het daaropvolgende schooljaar eerder de kans krijgen om in te schrijven voor de scholenanimaties.