Aanvoer naar IVBO

Aanvoer afvalParticulieren of bedrijven die met hun brandbaar afval niet terecht kunnen op het recyclagepark, kunnen hun afvalstoffen laten verwerken bij IVBO.


Wat mag je aanbieden?

Het gaat om niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen, vast niet-risicohoudend medisch afval en andere niet gevaarlijke afvalstoffen.

Check aan de hand van het aanvoerreglement of je afvalstoffen aanvaard kunnen worden in onze verbrandingsinstallatie.


Locatie

Je kunt met bovenvermelde afvalstoffen terecht bij de verbrandingsinstallatie van IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge. Let wel, er zijn twee ingangen: een ingang ‘bezoekers en personeel’ en een ingang ‘aanvoer’. Neem deze laatste ingang.


Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag: van 8u tot 12u en van 12.30u tot 16u.

Een transport dat zich aanbiedt op het sluitingsuur mag lossen. De verbrandingsinstallatie is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.


Maximaal gewicht

Het gewicht van het geladen transportmiddel mag maximaal 44 ton bedragen. Boven dit gewicht is het verboden de helling op te rijden.


Vervoersdocumenten

Elke vracht die aangeboden wordt, moet vergezeld zijn van een authentiek, volledig en correct ingevuld identificatieformulier, ondertekend door alle betrokken partijen en afgestempeld.


Meer informatie

Voor meer informatie, kun je ons telefonisch contacteren op het algemene infonummer 050/45.63.11.