Identificatieformulier

Elke vracht die aangeboden wordt, moet vergezeld zijn van een authentiek – volledig en correct – ingevuld identificatieformulier, ondertekend door alle betrokken partijen en afgestempeld.