Prijzen

Particulieren betalen een forfaitaire prijs voor alle aanvoer tot 100 kg: € 14,00 (incl. btw en incl. milieuheffing). Boven de 100 kg wordt het effectief aangeboden gewicht verrekend.

Bedrijven, KMO's, horeca,... welke afval brengen dat naar aard, samenstelling of hoeveelheid niet overeenstemt met het afval van een normaal particulier huishouden, hebben naargelang de samenstelling van het afval een andere poortprijs (excl. btw en excl. milieuheffing).

  • Laag calorisch afval | mix vergelijkbaar met huishoudelijke samenstelling, o.a. keuken- en kantineafval, verpakkingsafval: € 121,00 / ton
  • Hoog calorisch afval | mix waarin kunststofafval zoals isomo, folies en kunststofverpakking overheersend aanwezig is: 189,00 / ton
  • Zeer hoog calorisch afval | samenstelling is hoofdzakelijk tot uitsluitend kunststof: € 236,00 / ton