Recyclageparken

Op het grondgebied van IVBO zijn er 12 recyclageparken in werking. Al deze parken zijn stedelijke of gemeentelijke recyclageparken en vallen dus onder het beheer van de stad of gemeente.

Bewoners van die stad/gemeente kunnen er terecht met hun geselecteerd afval. In toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet er in de meeste parken betaald worden voor het gebruik ervan.

De parkwachter geeft aan in welke container je de meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Zo help je mee de materialen selectief in te zamelen. Later, al dan niet na een voorafgaande bewerking, worden ze hergebruikt als grondstof.

De recyclageparken zijn de laatste jaren in volle evolutie, er komen dan ook voortdurend nieuwe afvalfracties bij. Zo vinden steeds meer afvalstoffen hun weg naar de recyclage-industrie.