Communicatie

Naast de dagelijkse huis-aan-huisinzameling en verwerking van afval is een van onze belangrijkste taken sensibilisering. We wijzen de burger op het voorkomen van afval en op het belang van een correcte selectieve aanbieding van zijn of haar afval. Verder willen we ook zoveel mogelijk informatie geven over onze activiteiten, allerhande campagnes en projecten naar specifieke doelgroepen (scholen, handelaars, containerparken,…).

Ook de website wordt vanuit de dienst communicatie onderhouden en de nodige aandacht wordt besteed om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden.

Verder staat de dienst communicatie ook in voor het persbeleid: de beslissingen van het directiecomité en/of raad van bestuur worden via persberichten of persconferenties met de pers gecommuniceerd.

Dienst Communicatie - contact:
T: 050/45.63.74. of 050/45.63.11.
E: communicatie@ivbo.be