Let's do it in de vuilbak

Let's do it in de vuilbak
Let’s do it in de vuilbak! Jongerencampagne tegen zwerfvuil

‘Let’s do it in de vuilbak!’ is een coole campagne die jongeren van 12 tot 18 jaar uitdaagde om hun afval niet op straat, maar creatief in de vuilbak te gooien. Benieuwd? Werp een blik op www.letsdoitindevuilbak.be.

Met deze campagne wilde IVBO, samen met de provincie West-Vlaanderen en de andere West-Vlaamse afvalintercommunales, jongeren duidelijk maken dat zwerfvuil niet cool is! Blikjes, plastic flesjes en ander afval horen niet rond te zwerven; die horen in de vuilbak.


Meer info www.letsdoitindevuilbak.be