Ladder van Lansink

LansinkMet afval wordt best zo milieuvriendelijk mogelijk omgegaan. De Ladder van Lansink is de standaard op het gebied van afvalbeheer in Vlaanderen. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 een motie voor deze werkwijze indiende.

De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier. Concreet betekent dit dat afval best wordt vermeden, zoniet hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, kom je bij recyclage. De volgende optie is verbranding met energierecuperatie, en pas in laatste instantie storten.

1. Preventie

Bovenaan de ladder staat afvalpreventie. De beste manier om met afval om te gaan, is natuurlijk het afval te vermijden. Kiezen voor oplaadbare batterijen, herbruikbare luiers i.p.v. wegwerpluiers, boodschappentas i.p.v. plasticzak, stickers ‘geen reclamedrukwerk’ kleven op je brievenbus, … Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij je er zelf kan voor zorgen dat de afvalberg niet aangroeit.

2. Hergebruik

De tweede sport op de ladder gaat over hergebruik. Het is het opnieuw gebruiken van dit 'afval', zonder dat het een verandering ondergaat. Een voorbeeld is glas dat wordt gespoeld en opnieuw gevuld (flessen met statiegeld). Ook alle spullen die in de kringwinkel terechtkomen zoals bv. oude meubelen, huisraad of speelgoed en kledij, behoren daartoe.

3. Sorteren en recycleren

Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk maar aan plastiek, papier, glas, metaal, ... die eerst nog selectief worden ingezameld (het sorteren). Bij recyclage wordt een afvalstof weer een grondstof om nieuwe producten uit te maken. In sommige gevallen wordt het afval een grondstof voor hetzelfde product, in andere gevallen wordt het afval een grondstof voor een ander product (bv. de kunststoffles wordt kledij).
Wist je dat fleece truien kunnen vervaardigd worden uit polyester afkomstig van gerecycleerde PET-flessen? Wellicht schrijf je ook op een cursusblok gemaakt uit gerecycleerd papier.

4. Verbranden (met energierecuperatie)

Kunnen de vorige verwerkingswijzen niet worden gebruikt, dan wordt het afval verbrand mits rookgaswassing en energierecuperatie. De verbrandingsinstallatie van IVBO is uitgerust met een doorgedreven rookgasreinigingsinstallatie met een deNOx-installatie (het schadelijke NOx wordt verwijderd). De meest recente investeringen zijn die in energierecuperatie. De warmte die vrijkomt bij het verbranden van het afval wordt omgezet in energie (stoom, elektriciteit) en zo nuttig gebruikt.

5. Storten

Storten staat onderaan de ladder en dient zoveel mogelijk vermeden worden.