Missie

IVBO zorgt voor een integrale en maatschappij gerichte aanpak voor een duurzame en ecologisch verantwoorde inzameling en verwerking van afval tegen een aanvaardbare prijs ten behoeve van haar vennoten, hun burgers en haar klanten. Communicatie en sensibilisatie maken hier essentieel deel van uit.