Organisatie

IVBO?
IVBO staat voor het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland.
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband is de samenwerking tussen twee of meer gemeenten met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling.

ACTIVITEITEN?
IVBO heeft twee kernactiviteiten: ze zorgt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, geproduceerd op het grondgebied van haar negen gemeenten, met een totaal van ruim 240.000 inwoners. Daarnaast wordt ook huishoudelijk afval en bedrijfsafval verwerkt dat wordt aangevoerd uit andere regio's.

Naast deze twee activiteiten is er nog een andere belangrijke taak: communicatie en afvalpreventie. IVBO wenst de bewoners uit de regio verder te informeren en te sensibiliseren uitgaande van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit houdt in dat de vervuiler moet betalen voor het afval dat hij produceert.

VENNOTEN?
Gemeenten - Vennoten
Negen gemeenten zijn toegetreden tot ons samenwerkingsverband: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. Samen met deze gemeenten organiseren wij de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval.

Vennoten
Onze andere vennoten zijn andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals ILVA (Intercommunale Land van Aalst), IMOG (Harelbeke en Moen), IOK (Kempen), IVIO (Izegem), MIROM (Roeselare en Menen), IVOO (Oostende), IVVO (Veurne) en WVI (West-Vlaamse Intercommunale).