Activiteiten

De operationale activiteiten van IVBO zijn uitgebouwd rond 2 pijlers, namelijk de afdeling logistiek die instaat voor de selectieve inzameling van het afval en de afdeling verwerking die instaat voor de groencompostering en voor de afvalverbranding met energierecuperatie.

Afvalophaling (logistiek)

LogistiekOnze dienst logistiek, ook wel de ophaaldienst genoemd, hebt u ongetwijfeld al gezien in het straatbeeld: meer dan 100 laders en chauffeurs zijn dagelijks in de weer om het afval selectief op te halen. Dit gebeurt met witte en oranje huisvuilwagens. In 2010 ging IVBO over tot de aankoop van witte huisvuilwagens, dit maakt deel uit van de huisstijl die IVBO de laatste jaren stapsgewijs invoerde. In de komende jaren zal ons ganse wagenpark (zo’n 45 vrachtwagens) wit kleuren.

De ophaaldienst van IVBO verzorgt huis aan huis de selectieve inzameling van: restafval, bedrijfsafval, papier en karton (P&K), PMD, grof vuil en groenafval en coördineert eveneens de selectieve inzameling van KGA (Klein Gevaarlijk Afval), glas, AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparatuur), kringloopafval...

Ook de medewerkers die instaan voor de coördinatie, de administratie, het onthaal en de telefonische ondersteuning, maken deel uit van de ophaaldienst.

Afvalverwerking

Waste to Energy-installatie (verbrandingsinstallatie met energierecuperatie)

VerbrandingsinstallatieHet restafval en het niet recupereerbaar brandbaar grofvuil worden verwerkt in de verbrandingsinstallatie (met energierecuperatie) van IVBO door gecontroleerde verbranding. Per jaar verbranden we zo'n 170.000 ton afval. Met de energie die bij de verbranding vrijkomt produceren wij elektriciteit. Een deel daarvan gebruiken we zelf, de rest wordt aan het net verkocht. Via ons ondergronds buizennet waar heet water in circuleert, leveren we warmte aan onze klanten. Zij benutten die voor hun centrale verwarming, de productie van warm water of zelfs voor koeling.

In onze afvalverbrandingsinstallatie mogen we volgende niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken: huishoudelijk afval, met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval, niet risicohoudend medisch afval en alle andere niet gevaarlijke afvalstoffen die technisch verwerkbaar zijn.

Groencompostering

GroencomposteringVroeger werd groenafval verbrand in onze verbrandingsinstallatie. In uitzonderlijke gevallen werd het ingezameld op een open plek in het bos en liet men de natuur zijn werk doen. Composteren dient beschouwd te worden als een vorm van recyclage waarbij organisch materiaal op gecontroleerde en natuurlijke wijze wordt afgebroken en hergebruikt als bodemverbeteraar.

Het afbraakproces dient te gebeuren in goed uitgeruste verwerkingseenheden zodat eventuele hinder voor mens en milieu tot een minimum kunnen beperkt worden. Het groenafval uit de regio van IVBO wordt tot compost verwerkt in onze installatie aan de Pathoekeweg te Brugge. In onze groencomposteringseenheid verwerken we op industriële wijze per jaar 20.000 ton selectief ingezameld groenafval tot kwaliteitsvolle groencompost.

OVAM codes

IVBO als overbrenger: 323/1
IVBO als verwerker: 323/1 en 323/2