Beleid

Het intergemeentelijk samenwerkingverband wordt bestuurd door een directiecomité en een raad van bestuur.

Raad van bestuur (2013 - 2019)

De raad van bestuur bestaat uit 32 gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenten-vennoten en komt maandelijks bijeen om de nodige administratieve, financiële en technische beslissingen te nemen.

Voorzitter: Frank Vandevoorde 
Ondervoorzitter: Kris Vincke 
Secretaris: Arnold Naessens
Leden: Christine Beke, Dolores David (uit 28/3/17), Jos Demarest, Kurt Demaria, Georgina Denolf, Gilbert Deruwe, Kurt Devooght, Sanne Doms, Annie Dumon, Pascal Ennaert, Mathijs Goderis, Marcel Goemaere (sinds 28/3/17), Mieke Hoste, Paul Jonckheere, Philip Konings, Jean-Pierre Lamote, Siska Loyson, Martine Matthys, Björn Prasse, Guy Rogissart, Sofie Rouzée-Knudde, Neédra Soltani (sinds 2/5/17), Ingrid Vandamme, Nick Verwimp, Sandra Wintein (uit 2/5/17), Katrien Wydhooge.
Bestuurder met raadgevende stem: Jozef Bogaert, Patrick De Groote, Jonathan Devuyst, Jasper Pillen 

 

Directiecomité (2013 - 2019)

Het directiecomité bestaat uit 9 bestuurders en houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van IVBO, en met de voorbereidingen en de uitvoering van de door de raad van bestuur getroffen besluiten.

Voorzitter: Frank Vandevoorde (Brugge)
Ondervoorzitter: Kris Vincke (Beernem)
Secretaris: Arnold Naessens (Zedelgem)
Overige leden: Björn Prasse (Blankenberge), Kurt Demaria (De Haan), Jos Demarest (Brugge), Siska Loyson (Jabbeke), Katrien Wydhooge (Oostkamp), Jean-Pierre Lamote (Damme)

 

Beleidsverklaring

U vindt onze beleidsverklaring hier.

 

Code van goed bestuur

De code van goed bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering op 19-12-2018, kan hier gedownload worden.

 

Bekendmakingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur (d.d. 22/12/2017) volgen hieronder de beknopte overzichtslijsten van de door de bestuursorganen genomen beslissingen. De lijsten worden steeds binnen de 10 dagen na de vergadering gepubliceerd op de website van IVBO en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in deze overzichtslijsten.

Indien u een klacht wenst in te dienen tegen één van onderstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Overzichtslijsten algemene vergadering