Beleid

Het intergemeentelijk samenwerkingverband wordt bestuurd door een directiecomité en een raad van bestuur.

Raad van bestuur (2013 - 2019)

De raad van bestuur bestaat uit 32 gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenten-vennoten en komt maandelijks bijeen om de nodige administratieve, financiële en technische beslissingen te nemen.

Voorzitter: Frank Vandevoorde 
Ondervoorzitter: Kris Vincke 
Secretaris: Arnold Naessens
Leden: Christine Beke, Dolores David (uit 28/3/17), Jos Demarest, Kurt Demaria, Georgina Denolf, Gilbert Deruwe, Kurt Devooght, Sanne Doms, Annie Dumon, Pascal Ennaert, Mathijs Goderis, Marcel Goemaere (sinds 28/3/17), Mieke Hoste, Paul Jonckheere, Philip Konings, Jean-Pierre Lamote, Siska Loyson, Martine Matthys, Björn Prasse, Guy Rogissart, Sofie Rouzée-Knudde, Neédra Soltani (sinds 2/5/17), Ingrid Vandamme, Nick Verwimp, Sandra Wintein (uit 2/5/17), Katrien Wydhooge.
Bestuurder met raadgevende stem: Jozef Bogaert, Patrick De Groote, Jonathan Devuyst, Jasper Pillen 

Directiecomité (2013 - 2019)

Het directiecomité bestaat uit 9 bestuurders en houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van IVBO, en met de voorbereidingen en de uitvoering van de door de raad van bestuur getroffen besluiten.

Voorzitter: Frank Vandevoorde (Brugge)
Ondervoorzitter: Kris Vincke (Beernem)
Secretaris: Arnold Naessens (Zedelgem)
Overige leden: Björn Prasse (Blankenberge), Kurt Demaria (De Haan), Jos Demarest (Brugge), Siska Loyson (Jabbeke), Katrien Wydhooge (Oostkamp), Jean-Pierre Lamote (Damme)

Beleidsverklaring

U vindt onze beleidsverklaring hier.

Code van goed bestuur

De code van goed bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering op 19/12/2018, kan hier gedownload worden.

Overzichtslijsten beslissingen

Overzicht beslissingen ALGEMENE VERGADERING

2018

Overzicht beslissingen RAAD VAN BESTUUR

2018

Overzicht beslissingen DIRECTIECOMITE

2019

2018