Beleid

Het intergemeentelijk samenwerkingverband IVBO wordt bestuurd door een raad van bestuur die tweewekelijks bijeen komt.

Raad van bestuur (2019-2024)

Op de algemene vergadering van 27 maart 2019 werd een nieuwe raad van bestuur samengesteld.  

Voorzitter
Minou Esquenet (Stad Brugge)

Ondervoorzitter
Jurgen Content (Stad Blankenberge)

Lid van de raad van bestuur
Arnold Naessens (Gemeente Zedelgem) - secretaris voor de eerste drie jaar
Els Roelof (Gemeente Oostkamp) - secretaris voor de volgende drie jaar
Kris Vincke (Gemeente Beernem)
Jean-Pierre Lamote (Stad Damme)
Kris Steen (Gemeente De Haan)
Hilde Despiegelaere (Gemeente Jabbeke)
Noël Delaere (Gemeente Zuienkerke)

Lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
eerste twee jaar
Marleen Ryelandt (Stad Brugge) (t/m mrt/2020) - Andries Neirynck (t/m dec/2020)
Robin Declerck (Gemeente Oostkamp)

tweede twee jaar
Günther Descheemaecker (Gemeente Zedelgem)
Han Vermaut (Gemeente Jabbeke)

derde twee jaar
Stefaan Vincke (Gemeente De Haan)
Caroline Debbaut (Stad Damme)

 

Statuten

  • statuten goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering dd. 19-12-2018
  • bijlage 1: samenstelling maatschappelijk kapitaal dd.19-12-2018
  • bijlage 2: beheersoverdracht dd. 19-12-2018

 

Beleidsverklaring

U vindt onze beleidsverklaring hier.

 

Code van goed bestuur

De code van goed bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering op 19-12-2018, kan hier gedownload worden.

 

Bekendmakingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur (d.d. 22/12/2017) volgen hieronder de beknopte overzichtslijsten van de door de bestuursorganen genomen beslissingen. De lijsten worden steeds binnen de 10 dagen na de vergadering gepubliceerd op de website van IVBO en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in deze overzichtslijsten.

Indien u een klacht wenst in te dienen tegen één van onderstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Overzichtslijsten algemene vergadering

Overzichtslijsten raad van bestuur

Overzicht beslissingen 2020

 


publicatiedatum 
raad van bestuur van 08-07-2020
 16-07-2020
raad van bestuur van 24-06-2020
 26-06-2020
raad van bestuur van 27-05-2020
 05-06-2020
raad van bestuur van 13-05-2020
 20-05-2020
raad van bestuur van 22-04-2020
 30-04-2020
raad van bestuur van 08-04-2020
 30-04-2020
raad van bestuur van 25-03-2020
 27-03-2020
raad van bestuur van 11-03-2020
 24-03-2020
raad van bestuur van 19-02-2020
 25-02-2020
raad van bestuur van 15-01-2020  22-01-2020

 

Overzicht beslissingen 2019

 


publicatiedatum 
raad van bestuur van 13-02-2019   14-02-2019 
raad van bestuur van 27-03-2019  28-03-2019
raad van bestuur van 27-03-2019  28-03-2019
raad van bestuur van 03-04-2019  04-04-2019
raad van bestuur van 17-04-2019   18-04-2019
raad van bestuur van 15-05-2019   17-05-2019            
raad van bestuur van 12-06-2019  21-06-2019
raad van bestuur van 26-06-2019   27-06-2019
raad van bestuur van 10-07-2019   12-07-2019
raad van bestuur van 28-08-2019
 05-09-2019
raad van bestuur van 04-09-2019
 05-09-2019
raad van bestuur van 11-09-2019
 19-09-2019
raad van bestuur van 25-09-2019
 04-10-2019
raad van bestuur van 09-10-2019  17-10-2019
raad van bestuur van 16-10-2019
 29-10-2019
raad van bestuur van 06-11-2016
 19-11-2019
raad van bestuur van 27-11-2019
 28-11-2019
raad van bestuur van 18-12-2019
 24-12-2019

 

Overzicht beslissingen 2018

raad van bestuur van 07-02-2018 
raad van bestuur van 07-03-2018
raad van bestuur van 11-04-2018
raad van bestuur van 20-06-2018
raad van bestuur van 12-09-2018
raad van bestuur van 10-10-2018 
raad van bestuur van 12-12-2018