Beleid

Het intergemeentelijk samenwerkingverband IVBO wordt bestuurd door een raad van bestuur die tweewekelijks bijeen komt.

Raad van bestuur (2019-2024)

Op de algemene vergadering van 27 maart 2019 werd een nieuwe raad van bestuur samengesteld.  

Voorzitter
Minou Esquenet (Stad Brugge)

Ondervoorzitter
Jurgen Content (Stad Blankenberge)

Lid van de raad van bestuur
Arnold Naessens (Gemeente Zedelgem) - secretaris voor de eerste drie jaar
Els Roelof (Gemeente Oostkamp) - secretaris voor de volgende drie jaar
Kris Vincke (Gemeente Beernem)
Jean-Pierre Lamote (Stad Damme)
Kris Steen (Gemeente De Haan)
Hilde Despiegelaere (Gemeente Jabbeke)
Noël Delaere (Gemeente Zuienkerke)

Lid van de raad van bestuur met raadgevende stem
eerste twee jaar
Marleen Ryelandt (Stad Brugge)
Robin Declerck (Gemeente Oostkamp)

tweede twee jaar
Günther Descheemaecker (Gemeente Zedelgem)
Han Vermaut (Gemeente Jabbeke)

derde twee jaar
Stefaan Vincke (Gemeente De Haan)
Caroline Debbaut (Stad Damme)

 

Statuten

  • statuten goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering dd. 19-12-2018
  • bijlage 1: samenstelling maatschappelijk kapitaal dd.19-12-2018
  • bijlage 2: beheersoverdracht dd. 19-12-2018

 

Beleidsverklaring

U vindt onze beleidsverklaring hier.

 

Code van goed bestuur

De code van goed bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering op 19-12-2018, kan hier gedownload worden.

 

Bekendmakingen

Conform artikel 466 van het Decreet Lokaal Bestuur (d.d. 22/12/2017) volgen hieronder de beknopte overzichtslijsten van de door de bestuursorganen genomen beslissingen. De lijsten worden steeds binnen de 10 dagen na de vergadering gepubliceerd op de website van IVBO en overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in deze overzichtslijsten.

Indien u een klacht wenst in te dienen tegen één van onderstaande besluiten kan u zich rechtstreeks wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Overzichtslijsten algemene vergadering