Het beleid van IVBO in 10 doelstellingen

1 | We leven de wetten en interne regels na

In onze samenleving bepalen regels en wetten wat kan en niet kan, denk maar aan de milieuwetgeving of de verkeersregels. Ook binnen IVBO kennen we zo’n regels: het arbeidsreglement, het verlofreglement,…. Zo roken we niet in de gebouwen en vrachtwagens, dragen we onze arbeidskledij en beschermmiddelen, volgen we de inzamelvoorschriften, etc.

2 | Mens en natuur zijn even belangrijk als geld

We zoeken steeds naar een goed evenwicht tussen ecologie, economie en maatschappij. Voor ons zijn de mens en natuur immers even belangrijk als geld. Soms is het ene tijdelijk belangrijker dan het andere, maar op het einde van de rit is de weegschaal steeds opnieuw in balans.

3 | We zorgen dagelijks voor tevreden klanten

We kunnen pas tevreden zijn over onszelf als ook onze klanten dat zijn. Burgers bij wie we afval ophalen, bedrijven die afval aanvoeren, bewoners van gebouwen waar we warmte leveren,… maar ook binnen IVBO zijn we allemaal klant van elkaar. Door regels na te leven, zorgen we ervoor dat elke klant een tevreden klant blijft.

4 | We werken volgens vaste procedures

Om goed werk te kunnen leveren en fouten te vermijden, leggen we onze werkwijzen vast in procedures. We gebruiken daarbij de methodiek ‘plan-doe-controleer-verbeter’ en laten ons certificeren door een extern auditbureau. Op die manier halen we het ISO-9001-, ISO-14001- en OHSAS-18001-certificaat.

5 | We dragen zorg voor de installatie en het materieel

Onze mensen zijn héél erg belangrijk. Zonder de juiste middelen kunnen zij hun werk niet naar behoren uitoefenen. Goed en geschikt materieel is dan ook essentieel en moet zorgvuldig gebruikt worden. Daarom controleren we regelmatig onze machines en vrachtwagens, kalibreren we onze meettoestellen, houden we onze computers virusvrij,…

6 | We recupereren maximaal energie en gaan er zuinig mee om

Onze planeet beschikt niet over onuitputtelijke natuurlijke fossiele energiebronnen. Daarom streven we naar maximale energierecuperatie en houden we ons eigen verbruik in de gaten. Dankzij het warmtenet verbruiken onze klanten geen fossiele brandstoffen voor verwarming en door het gebruik van HVO in plaats van diesel stoten onze vrachtwagens minder CO2 uit.

7 | We geven opleiding en zorgen voor bijscholing

Een gepaste opleiding of bijscholing doet mensen niet alleen beter presteren, maar motiveert hen ook hun job goed te doen, ze worden beter inzetbaar en kunnen sneller doorgroeien. Maar minstens even belangrijk is de werksfeer en een goede balans tussen werk en privé.

8 | Communicatie is belangrijk

Samenwerken betekent communiceren. Maar communicatie kan ook verwarrend of onduidelijk zijn en zelfs leiden tot misverstanden. Geregeld intern overleg is daarom noodzakelijk. Maar ook gemeenten en burgers moeten weten wat ze aan IVBO hebben; externe communicatie is dus even belangrijk.

9 | We werken efficiënt en op maat van wat de vennoten nodig hebben

We stemmen onze methoden af op wat voor de vennoten belangrijk is en maken daarbij optimaal gebruik van de middelen waarover we beschikken. Zo doen we in de zomer nachtophalingen in de kustgemeenten en gaan we voor ondergrondse containers waar dat mogelijk is.

10 | Veiligheid en welzijn zijn onze permanente zorg

We streven er naar de veiligheidsrisico’s voor onze mensen tot een minimum te herleiden en letsel of ziekte te vermijden. Zo is veiligheid steeds een belangrijke factor bij de aankoop van nieuwe vrachtwagens en zorgen we voor gepaste arbeidskledij en extra voorzieningen bij extreme temperaturen.