Kwaliteit en milieu

ISO 9.001 en ISO 14.001

Sinds 2008 is de verbrandingsinstallatie van IVBO gecertificeerd voor de normen ISO 9.001 en ISO 14.001. ISO 9.001 richt zich vooral op de klanten, in het geval van IVBO dus de burgers en de gemeenten. Hierbij gaat het om zaken als dienstverlening, klantentevredenheid en behandeling van klachten. ISO 14.001 is gefocust op de milieuaspecten zoals luchtemissies en afvalwater. Gezien de activiteiten van IVBO zijn dit zeer belangrijke punten.  We zijn er dan ook trots op dat wij aan de hand van deze certificaten onze goede prestaties kunnen aantonen en hopelijk nog verbeteren.

OHSAS 18.001

In juni 2011 werd ook de selectieve inzameling (de ophaling) hierin opgenomen waardoor nu alle activiteiten op onze site binnen het beheersysteem vallen. Bovendien zit ook het veiligheidsaspect in het geheel vervat, waarvoor we het OHSAS 18.001 certificaat verkregen. Enerzijds werken veel van onze mensen dagelijks op de openbare weg. Anderzijds zitten we op onze site met een complexe, industriële installatie. Veiligheid is dus naast onze klant en het milieu een van onze belangrijkste bekommernissen.