Energierecuperatie

De verbrandingsoven kan eigenlijk ook gezien worden als een energiecentrale, want al meer dan 20 jaar zetten we afval om in warmte en elektriciteit. In plaats van het afval te storten krijgt het een nuttige toepassing. 40% van de geproduceerde energie is groene hernieuwbare energie.
3 stoomketels produceren energie die benut wordt voor de volgende toepassingen: 
- Elektriciteit voor eigen behoeften en voor verkoop op het elektriciteitsnet van Elia. 
- Proceswarmte voor eigen behoefte 
- Afstandsverwarming –en koeling voor externe klanten

Nieuwe elektriciteitsturbineTurbinegebouw

In juli 2012 heeft IVBO een nieuwe turbine in gebruik genomen. Sindsdien wordt de volle 100% van onze energie nuttig ingezet, deels voor eigen gebruik maar vooral voor de levering aan het electriciteitsnet en voor de levering van warmte aan onze warmteklanten (Kathy Chocolaterie, AZ Sint-Jan, drukkerij Die Keure,…).
De nieuwe turbine levert jaarlijks elektriciteit gelijk aan het jaarverbruik van 23.000 gezinnen.

IVBO is lid van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) 

BW2E (Belgian Waste-to-Energy), een vereniging (vzw) van Belgische installaties voor energetische valorisatie van restafval, werd in 2009 opgericht. Het is een platform dat alle Vlaamse, Waalse en Brusselse eigenaars van waste-to-energy installaties voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval verenigt. BW2E telt momenteel 14 leden, samen zijn ze goed voor de thermische verwerking van 2,75 miljoen ton afval waaruit energie wordt gerecupereerd. BW2E-leden wisselen kennis uit en nemen gemeenschappelijke standpunten in om de belangen van de sector te verdedigen op nationaal en Europees niveau.

Sinds 1 juli 2010 is BW2E lid van CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) dat bijna 400 waste-to-energy-installaties in heel Europa vertegenwoordigt en een gelijk speelveld nastreeft voor afvalverwerking in de Europese Unie.

Wil je meer weten over Belgian Waste-to-Energy?
Neem dan een kijkje op www.bw2e.be of mail naar info@bw2e.be.
Meer info over CEWEP vind je op www.cewep.com.