Energierecuperatie

De verbrandingsoven kan eigenlijk ook gezien worden als een energiecentrale, want al meer dan 20 jaar zetten we afval om in warmte en elektriciteit. In plaats van het afval te storten krijgt het een nuttige toepassing. 40% van de geproduceerde energie is groene hernieuwbare energie.
3 stoomketels produceren energie die benut wordt voor de volgende toepassingen: 
- Elektriciteit voor eigen behoeften en voor verkoop op het elektriciteitsnet van Elia. 
- Proceswarmte voor eigen behoefte 
- Afstandsverwarming –en koeling voor externe klanten

Nieuwe elektriciteitsturbineTurbinegebouw

In juli 2012 heeft IVBO een nieuwe turbine in gebruik genomen. Sindsdien wordt de volle 100% van onze energie nuttig ingezet, deels voor eigen gebruik maar vooral voor de levering aan het electriciteitsnet en voor de levering van warmte aan onze warmteklanten (Kathy Chocolaterie, AZ Sint-Jan, drukkerij Die Keure,…).
De nieuwe turbine levert jaarlijks elektriciteit gelijk aan het jaarverbruik van 23.000 gezinnen.

IVBO is lid van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) 

De installaties van de leden van BW2E voldoen aan de zeer strenge regionale, nationale en Europese wetgeving en verwerkten in 2009 2.48 miljoen ton afval. Hierbij werd meer dan 1,1 miljoen MWh elektriciteit geproduceerd, voldoende voor gebruik in de eigen installaties (20 %) én om 250 000 gezinnen jaarlijks van elektriciteit te voorzien. Daarnaast produceerden zij ook nog warmte voor eigen gebruik (50 %) en meer dan 510 000 MWh werd aangewend voor diverse warmtetoepassingen in een industriële context.

Alhoewel het hier dus duidelijk over een grote sector gaat, bestond er nog geen apart officieel overlegorgaan op Belgisch niveau. Nochtans zijn er veel gemeenschappelijke belangen zoals het voldoen aan de Europese wetgeving rond afvalverwerking. Maar ook het uitwisselen van informatie is belangrijk: hoe dient een bepaalde wet geïnterpreteerd te worden, hoe kan iets technisch het best uitgevoerd worden, …

Sinds 1 juli 2010 is BW2E bovendien lid van CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) dat bijna 400 waste-to-energy-installaties in heel Europa vertegenwoordigt. Samen streven we een gelijk speelveld na voor afvalverwerking in de Europese Unie.

Wil je meer weten over Belgian Waste-to-Energy?
Neem dan een kijkje op www.bw2e.be of mail naar info@bw2e.be
Meer info over CEWEP vind je op www.cewep.com