Modus:         

Afval ABC

Eierschaal

Restafval of composteerbaar.
TIP: verbrijzel ze en gooi ze op de composthoop, compostbak of compostvat of voeder ze aan de kippen