Andere fracties

Deze rubriek bevat voor een aantal afvalstoffen een fiche met relevante informatie. Deze informatie bestaat uit courante benamingen voor de afvalstof, wat je wel en niet mag aanbieden, verwerkingswijzen,... Per fiche kunnen ook een of meerdere foto's van de afvalstof worden getoond.

Deze informatie is algemene informatie over de afvalstof die in de meeste gevallen van toepassing is. Uitzonderlijke gevallen zullen echter niet altijd in de fiches terug te vinden zijn.