Asbest...ook in jouw huis?

Goed mogelijk! Want naar schatting 865.000 ton asbest bevindt zich nog steeds in Vlaamse huizen en appartementen met een bouwjaar ouder dan 2001. De kans is dus groot dat er ook bij jou thuis nog steeds asbest aanwezig is.


Wat is asbest?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels en was vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eind de jaren negentig een populair bouwmateriaal dat gebruikt werd in meer dan 3.500 toepassingen. Tegenwoordig zijn we ons bewust van de gezondheidsrisico’s van asbest en geldt een algemeen verbod op het produceren, (her)gebruiken en op de markt brengen van asbesthoudend materiaal.

Asbest komt voor in twee vormen. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij. Losgebonden asbest (ook wel niet-hechtgebonden, ongebonden of los asbest genoemd) is het gevaarlijkst omdat de asbestvezels min of meer los zitten. De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of bewerkt wordt.


Asbest en gezondheid

Het aanraken van asbest kan geen kwaad, het risico schuilt in het inademen van vrijgekomen vezels. Dat kan ernstige ziektes zoals longvlieskanker en asbestose veroorzaken. De eerste symptomen daarvan duiken meestal pas tientallen jaren later op. Daarom is het erg belangrijk om het inademen van asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen.


Moet je asbest laten verwijderen?

Voorlopig bestaat er nog geen verplichting om asbest in woningen te verwijderen, hoewel het Actieplan Asbestveilig Vlaanderen van de OVAM streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen tegen 2040. Er geldt wél al een verbod op hergebruik. Oude asbestcementen platen van bijvoorbeeld je garagedak mag je dus niet opnieuw gebruiken voor pakweg een kippenhok of doorverkopen, ook al zijn ze nog in goede staat.


Doe-het-zelven of niet?

Hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je zelf verwijderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Losgebonden toepassingen moeten daarentegen verplicht verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar. Ook voor sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen is dit trouwens sterk aangewezen. Een lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.


Waar naartoe met asbestafval?

Enkel hechtgebonden asbest dat je zelf hebt verwijderd, mag je naar het recyclagepark brengen. Asbestafval moet steeds gescheiden blijven van ander bouw- en sloopafval! Bij de meeste recyclageparken kan je met een beperkte hoeveelheid asbestcement gratis terecht (vaak tot 200 kg/jaar). Informeer vooraf bij de milieudienst of het recyclagepark zelf naar de regels die in jouw gemeente van toepassing zijn.

Losgebonden asbest kan je enkel door een erkend asbestverwijderaar laten verwijderen en ophalen. Dit bedrijf zorgt er dan voor dat het asbestafval reglementair afgevoerd wordt.


Meer info?

Op www.asbestinfo.be lees je meer over welke gevolgen asbest kan hebben op de gezondheid, hoe je asbest kan herkennen in je woning en op welke manier je asbesthoudende materialen op een correcte en veilige manier kan verwijderen.