Bouwafval

bouwafval

Wat?

Bouwpuin bestaat voor 90% uit beton-, metselwerk- en asfaltpuin. Dit wordt ook de steenachtige fractie genoemd. Daarnaast bevat het ook nog restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk, ...

Om recyclage mogelijk te maken, is het van belang dat de steenachtige fractie zo zuiver mogelijk is. Kalk en keramiek kunnen bijvoorbeeld voor verzakkingen zorgen indien ze hergebruikt worden in bepaalde toepassingen. Daarom worden zaken zoals gipsplaten en roofing niet toegelaten bij het recupereerbaar bouwafval, maar worden ze afzonderlijk ingezameld.

Gipsafval - ook van sloopwerken - is sinds 2009 recycleerbaar als het maar voldoende zuiver is. Met isolatie of andere materialen bekleed afval kan men niet meer recycleren. De Belgisch Luxemburgse Gips Vereniging beschikt in de Antwerpse haven over een installatie die gipsafval verwerkt tot een zuiver poeder. Hiermee maakt men nieuwe gipskartonplaten. Meer informatie over gipsrecyclage is terug te vinden in deze brochure.

Sorteerregels

Essentieel bij de sortering van bouw- en sloopafval op het recyclagepark is dat er enkel inerte materialen worden verzameld. Er is een container voor recupereerbaar materiaal. Alles dat geen steenachtig materiaal of beton is, wordt eruit geweerd. Verder is er ook een container voor de niet-recupereerbare materialen.

Het recyclagepark is geen openbare stortplaats, vooraf sorteren is dus verplicht. Is het je niet duidelijk in welke container je gesorteerde bouw- of sloopafval thuis hoort? Vraag de recyclageparkwachter om hulp, hij of zij helpt je graag verder.

Recupereerbaar

  • Baksteenpuin
  • Tegels
  • Beton
  • Dakpannen

Niet-recupereerbaar

  • Wc-potten
  • Porselein