KGA

KGA of Klein Gevaarlijk Afval is een verzamelnaam voor heel wat verschillende soorten gevaarlijk afval. Je kunt er gratis mee terecht op het recyclagepark, want alleen zo kunnen ze op een milieuvriendelijke en veilige manier worden verwerkt. Daarnaast kun je in bepaalde gemeenten ook KGA aanbieden aan de chemocar die op enkele vastgelegde momenten in de buurt staat of worden er wijkinzamelingen gedaan. Raadpleeg steeds je afvalkalender of contacteer de milieudienst van je gemeente om de inzamelmogelijkheden in jouw gemeente te weten.

Inzameling

Het KGA wordt opgedeeld in 10 grote groepen. Sommige materialen worden op het recyclagepark in afzonderlijke containers ingezameld (vb. tl-lampen, autobatterijen, oliën en vetten, motorolie), andere worden tijdelijk gestockeerd in de KGA-kluis.

 1. resten van verven, inkten, lijmen, harsen
 2. olie en vetten
 3. solventen 
 4. zuren 
 5. basen 
 6. schoonmaakmiddelen 
 7. batterijen 
 8. stoffen of producten met kwik 
 9. gevaarlijk huishoudelijk afval met gemengde samenstelling 
 10. verpakkingen met of zonder resten van de gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen van bovenvermelde categorieën

Sorteerregels

Toegestaan:

 •  afwas- en schoonmaakproducten
 • batterijen
 • brandblusapparaten
 • brandstoffen
 • cosmetica
 • frituurvet en -olie
 • andere vetten of oliën
 • gif- en bestrijdingsmiddelen
 • koelboxelementen
 • kwikthermometer
 • onderhoudsmiddelen
 • röntgenfoto's
 • spuitbussen van giftige producten (verf, pesticiden, oplosmiddelen)
 • tl-, buis- en spaarlampen
 • zuren
 • injectienaalden, mits verzameld in een naaldcontainer

Niet toegestaan:

 • laboratoriumafval
 • oude geneesmiddelen (> breng deze binnen bij je apotheker)
 • vuurwerk of explosieven (> politie)
 • lege metalen en plastieken flessen en flacons van cosmetica (>dit hoort in de PMD-zak)

Verwerking

Voor de verwerking van KGA zijn verschillende mogelijkheden:

 • recuperatie: van metalen (vb. verfpot), van glas (tl-lampen), van olie (motorolie na zuivering)
 • recyclage tot substitutiebrandstof (als secundaire energiebron, vb. bij verfresten)
 • verbranding met energierecuperatie