Naalden

Naaldcontainer

Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval) en worden op het recyclagepark en via de chemocar ingezameld. Daarbij is het gebruik van een naaldcontainer verplicht.

Pennaalden en lancetten houden niet alleen een prikrisico in voor de eigen gezinsleden van de naaldgebruiker, maar ook voor iedereen betrokken bij de afvalophaling en -verwerking. Regelmatig kwetst men zich nog aan dergelijke voorwerpen, met het risico om daarbij een infectieziekte op te lopen. Daarom horen deze materialen absoluut niet thuis in het restafval of de PMD-zak, maar moeten ze verzameld worden in een goedgekeurde naaldcontainer. Wanneer deze gevuld is tot aan de maximumlijn, sluit je deze met het voorziene sluitdeksel en geef je de container af op de KGA-stand van het recyclagepark of aan de chemocar.

Naaldcontainers zijn te koop via de apotheek, de medische groothandel en winkels (vb. Thuiszorgwinkel) of via de Diabetes Liga. In een aantal steden en gemeenten kunnen diabetespatiënten gratis containers krijgen, doe navraag bij je gemeente om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Op het recyclagepark kunnen de naaldcontainers veilig worden opgeslagen totdat ze door een gespecialiseerde firma worden opgehaald voor vernietiging in een daarvoor vergunde verbrandingsinstallatie.  


Wat met ander afval van diabetespatiënten?

  • Niet-lege insulinepatronen en voorgevulde insulinepennen mag je terugbrengen naar de apotheker. Ook andere vervallen of oude medicatie worden daar verzameld.
  • Lege insulinepatronen en -flesjes mogen samen met het glasafval ingezameld worden. Er blijft weliswaar een restant insuline over, maar dit is verwaarloosbaar.
  • Lege voorgevulde insulinepennen uit plastic mogen bij het gewone restafval. Uiteraard moet de pennaald er eerst afgedraaid worden en in een naaldcontainer verzameld worden.
  • Bijsluiters van medicatie en de kartonnen verpakking ervan mogen bij het papier en karton.
  • Lege blisterverpakkingen horen thuis bij het gewone restafval.
  • Bloedglucosestrips, al dan niet gebruikt, en ontsmettingswatjes mogen ook bij het restafval gegooid worden.