De nieuwe blauwe zak

Algemeen

Je hebt er ongetwijfeld al iets over gehoord, binnenkort mogen er meer verpakkingen in de blauwe PMD-zak. Maar zover is het voorlopig nog niet in het werkingsgebied van IVBO. De invoering van de nieuwe blauwe zak gebeurt immers stapsgewijs.

Daardoor kan het gebeuren dat er in omliggende gemeentes wel al plastic vlootjes, potjes en folies in de blauwe zak mogen, maar bij ons nog steeds niet.

Minstens tot eind 2019 blijven de huidige sorteeregels van kracht, waarbij voorlopig nog steeds enkel het volgende in de PMD-zak thuishoort:

  • plastic flessen en flacons
  • metalen verpakkingen
  • drankkartons

 

Veelgestelde vragen

Wat zal ‘de nieuwe blauwe zak’ inhouden?
In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de nieuwe blauwe zak zullen ook alle andere plastic verpakkingen mogen. Denk maar aan plastic potjes en tubes (vb. yoghurtpotjes, tandpastatubes), schaaltjes (vb. charcuterie- en kaasschaaltjes), bakjes (vb. champignonbakjes, bakjes van aardbeien), folies (vb. folie rond multipacks) en zakjes (vb. zakjes van gemalen kaas of diepvriesgroenten).

Waarom komt er een nieuwe blauwe zak?
De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd. Door gebruikte verpakkingen selectief in te zamelen, kunnen ze gerecycleerd en opnieuw ingezet worden als grondstof. De tijd staat echter niet stil en ook verpakkingen zijn doorheen de jaren veranderd. Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het vandaag de dag mogelijk om meer plastic verpakkingen te recycleren dan vroeger. Door in de toekomst ook alle andere plastic verpakkingen toe te laten in de PMD-zak, zal er nog meer gerecycleerd kunnen worden en gaan er minder materialen verloren.

Mag ik ook al plastic botervlootjes, potjes, zakjes, folies, … in de PMD-zak steken?
Woon je in Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem of Zuienkerke, dan is het antwoord neen. De invoering van de nieuwe blauwe zak wordt door Fost Plus, de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, in fases georganiseerd. De uitrol verloopt niet per provincie of gemeente, maar per afvalintercommunale. De nieuwe blauwe zak werd voorlopig nog niet ingevoerd in het werkingsgebied van IVBO, waardoor de PMD-sorteerregels nog niet veranderden.

Vanaf wanneer mag ik plastic botervlootjes, potjes, zakjes, folies, … in de blauwe zak steken?
IVBO maakt deel uit van de golf afvalintercommunales waar een invoering van de nieuwe blauwe zak voorzien is voor 2020 of misschien zelfs 2021. Een exacte datum werd momenteel nog niet vastgelegd door Fost Plus. Eenmaal de precieze startdatum gekend is, zullen alle inwoners hierover voldoende tijdig en uitgebreid geïnformeerd worden, onder meer via een infobrochure in de bus.

Hoe komt het dat vrienden en/of familie wel al meer in de PMD-zak mogen steken?
De uitbreiding van de PMD-sorteerregels wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. De intrede verloopt niet per provincie of gemeente, maar per afvalintercommunale. Hierdoor kan het inderdaad zijn dat vrienden en/of familie uit een andere gemeente (aangesloten bij een andere afvalintercommunale) wel al gebruik kunnen maken van de nieuwe blauwe zak en de uitgebreidere sorteerregels.

Waarom wordt de nieuwe blauwe zak niet meteen in gans België ingevoerd?
De inzameling van extra plastic verpakkingen heeft een onmiskenbare impact op de hele recyclageketen. De bestaande sorteerinfrastructuur, zowel qua processen en machinepark maar ook qua capaciteit om de extra tonnages kwaliteitsvol te verwerken, moet grondig worden aangepast. Om alle schakels in de afvalketen voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden, organiseert Fost Plus de invoering van de nieuwe blauwe zak in verschillende fases gespreid over meerdere jaren.

Zal ik mijn voorraad PMD-zakken wel nog kunnen opgebruiken na de invoering van de nieuwe blauwe zak?
Absoluut. De nieuwe blauwe zak krijgt weliswaar een nieuwe opdruk, maar de ‘oude’ PMD-zakken (met huidige opdruk) blijven onbeperkt geldig. Geen probleem dus als je nog een voorraadje liggen hebt.

Zal de nieuwe blauwe zak niet duurder zijn?
Nee. Het is de bedoeling dat de nieuwe blauwe zakken aan dezelfde prijs worden verkocht als voorheen. De uitbreiding van de sorteerregels zal zelfs net goed zijn voor de portemonnee. Want doordat er meer plastic verpakkingen in de PMD-zak zullen mogen, zal de hoeveelheid restafval in de toekomst lager liggen. En aangezien de tarieven voor restafval doorgaans een stuk hoger liggen dan die voor PMD, kan de nieuwe blauwe zak dus net voor een besparing zorgen.

Mijn PMD-zak kreeg een rode sticker en werd niet meegenomen, waarom?
De ophalers van IVBO hebben de opdracht om de aangeboden PMD-zakken visueel te controleren. Wanneer zij daarin afval opmerken dat er (nog) niet in thuishoort, nemen ze de zak niet mee en wordt er een rode weigeringssticker gekleefd. Raadpleeg de geldende sorteerregels op www.betersorteren.be om te weten wat je fout deed en haal de fout gesorteerde verpakkingen uit de blauwe zak. Scheur het voorste luik van de weigeringssticker en plaats de PMD-zak bij de volgende ophaalronde opnieuw buiten.